روش شناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضا(ع)
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی ترویجی پژوهشهای اجتماعی اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/12/26
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
معصومان به عنوان تبیین کنندگان کلام وحی در گفتار و رفتار خود شیوه هایی را برای انتقال مفاهیم تربیت دینی به کار گیری می نمایند که با بررسی احادیث ایشان این شیوه ها را البته در شرایط گوناگون انتقال پیام می توان استخراج و دسته بندی نمود. هدف از تدوین این نوشتار استخراج و دسته بندی بعضی از شیوه های انتقال مفاهیم تربیتی در گفتار و رفتار امام رضا است با لحاظ این مطلب که این شیوه ها در ابواب مختلف حدیثی امام و نه صرفاً ابواب تربیتی احادیث ایشان موجود است. این نکته مورد تاکید است که دوران امامت آن حضرت خصوصاً تنوع سه دوره مختلف و به تبع آن مخاطبان مختلف این این دوران می تواند الگویی برای شیوه رفتاری مدیران در عصر حاضر باشد. در این مقال به شیوه هایی چون استفاده از دعا، بهره گیری از رسانه شعر ، بهره گیری از شیوه استدلال و نیز پرسش و پاسخ با مخاطب اشاره شده است. همچنین در رفتار ایشان نکاتی موجود است که به این انتقال مؤثر کمک می نماید که از آن جمله است توصیه به جلوگیری از افراط و تفریط در رفتار مردم، توصیه به مرزبندی در ارتباطات به شیعیان، صبر در ارتباطات برای تکمیل این فرآیند، توجه امام به سطح فهم مخاطب و ارائه تدریجی اطلاعات به مخاطب. واژگان کلیدی: ارتباط مؤثر، تربیت دینی، مخاطب، امام رضا،